Genel Bakış

Kuzey Kıbrıs TURKCELL

3 Ağustos 1999 tarihinde Turkcell İletişim Hizmetleri A. Ş'nin 4. dış iştiraki olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde abonelerine hizmet vermeye başladı.

Abonelerine sunduğu mobil ses ve veri iletişimine dayalı hizmetlerin çeşitliliğini, kalitesini ve buna bağlı olarak abone sayısını da artırarak gelişimini yıllar içerisinde sürdürdü.


Hep Daha İyiye...

Kurulduğu günden bu yana mobil iletişim dünyasındaki yenilikleri, dünyayla eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getiren ve abonelerine hayatı kolaylaştıran, zaman kazandıran, bilgiye kolay erişim sağlayan hizmet ve ürünler sunmayı amaçlayan Kuzey Kıbrıs TURKCELL, altyapı geliştirme çalışmalarını bu yönde devam ettirmektedir.

Kuzey Kıbrıs TURKCELL, kişilerin GSM kullanım alışkanlıklarına ve yaşam tarzlarına özel faydalar sağlayan programların yanı sıra kurumsal abonelerine de iş süreçlerinde verimliliği ve rekabet gücünü artıran ürün ve hizmetler sunmaktadır. Kuzey Kıbrıs TURKCELL, Ekim 2008 itibariyle 3N (3.Nesil) teknolojisini aboneleri ile buluşturmuştur.

Sosyal Sorumluluğun Bilinciyle...

Kuzey Kıbrıs TURKCEL, bugüne kadar ticari faaliyetlerinin yanı sıra, sosyal sorumluluğunun bilinciyle, topluma değer katacağına inandığı eğitimden çevre faaliyetlerine, kültür-sanattan spora çeşitli etkinliklere de destek vermeyi amaç edinmiştir. Kuzey Kıbrıs TURKCELL 'in bu faaliyetlerdeki amacı, ülkemizdeki nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine ve sosyo-kültürel yaşama katkı sağlamaktan ibarettir. Toplumdan kazanılanın bir bölümünü yine toplum yararına kullanma yaklaşımı ile sponsorluk, bağış ve yardım için bu güne kadar 6 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapmıştır.

Kuzey Kıbrıs TURKCELL "Lider teknoloji şirketi olarak, Kıbrıs'ta yaşayan tüm bireylerin; eğitim, sağlık, güvenlik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına, Turkcell Grup olanaklarını da kullanarak çözüm getirmek" olarak belirlediği misyonuyla devamlı çalışarak "Kıbrıs'ın yaşama değer katan lider teknoloji şirketi olmak." şeklinde tanımladığı vizyonuna erişmek için hız kesmeden çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Vizyonumuz

Ekonomik, sosyo-kültürel ve teknoloji bakımından Kıbrıs'ın yaşama değer katan Lider Teknoloji Şirketi olmak vizyonumuzun temelini oluşturmaktadır.

Misyonumuz

Lider teknoloji şirketi olarak, Kıbrıs'ta yaşayan tüm bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına, Turkcell Grup olanaklarını da kullanarak çözüm getirmek.

Değerlerimiz

  • İnsana değer veririz.
  • Toplumsal değerlerimize sahip çıkarız
  • Farklılıklarımız zenginliğimizdir.
  • Önce müşterimiz için varız.
  • Çevik bir takımız.
  • Açık iletişime inanırız.
  • Fark yaratırız.

Müşteri Memnuniyeti Yaklaşımı…

Müşteri isteklerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde çözmeyi taahhüt ederiz.Müşteri isteklerini daima kaliteli hizmet sunma anlayışımızla ele alırız. Müşterilerimizden şikâyet aldığımız durumda her şikâyeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde inceler ve bu inceleme sonucunda çözüm sunarız. Şikâyet ve öneriler paralelinde de kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygularız.Çalışanların katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekleyerek, kendilerini ifade edebilecekleri ve sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlarız.Kuzey Kıbrıs Turkcell'in müşteri istekleri ve şikâyet yönetim süreci ve kullanılan sistemleri, gelişime açık alanların tespit edilmesi ve verimliliğin arttırılması için düzenli olarak gözden geçirir, etkinlikleri raporlar ve sürekli iyileştiririz.

Murat Küçüközdemir

Murat Küçüközdemir - Genel Müdür

Murat Küçüközdemir, 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Profesyonel hayata 1993 yılında başlayan Murat Küçüközdemir, 2005 yılına kadar sırasıyla Telemesaj A.Ş., Intelnet A.Ş. ve Elkotek A.Ş. firmalarında mühendislik ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 2005-2007 yılları arasında Gisad Telekom’da Genel Müdür, 2007-2012 yılları arasında Global İletişim A.Ş. şirketinde Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev aldı.

Turkcell ailesine 2012 yılında Veri Merkezi ve Bulut Bilişim Teknolojileri Danışmanı olarak katılan Murat Küçüközdemir, 2013-2015 yılları arasında kurumsal ve sabit ürünlerden sorumlu Pazarlama Direktörü, 2015-2019 yılları arasında ise Kamu Satış Direktörü olarak görev aldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine 2019 yılında Satış & Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Murat Küçüközdemir, 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Ahmet Avar

Ahmet Avar - Genel Müdür Yardımcısı / Finans ve Regülasyonlar

Ahmet Avar, 1995 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu ve 1998 yılında Uluslararası Amerikan Üniversitesi’nde Bankacılık alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Profesyonel hayata 1995 yılında başlayan Ahmet Avar, 1995-2002 yılları arasında Uluslararası Amerikan Üniversitesinde Muhasebe Müdürü olarak görev aldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine 2002 yılında Muhasebe ve Raporlama Uzmanı olarak katılan Ahmet Avar, 2010-2011 yılları arasında Bütçe Raporlama ve Kurumsal Risk Yönetimi Müdürü, 2011-2015 yılları arasında Finans & Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı, 2015-2020 yılları arasında ise Turkcell Finans Operasyon Merkezi Direktörü olarak görev görev aldı.

1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Ali Gürler

Ali Gürler - Genel Müdür Yardımcısı / Teknik Operasyonlar

Ali Gürler, 2000 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Profesyonel hayata 2000 yılında başlayan Ali Gürler, 2000-2005 yılları arasında Turkcell’de Sistem Destek Mühendisi, 2005-2007 yılları arasında ise Faturalandırma ve Ücretlendirme Takım Yöneticisi olarak görev aldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine 2007 yılında Temel Şebeke Müdürü olarak katılan Ali Gürler, 2010-2011 yılları arasında Merkezi Operasyonlar Müdürü, 2011-2017 yılları arasında ise Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürü olarak görev aldı.

1 Kasım 2017 tarihi itibarıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.


.

Burcu Topal

Burcu Topal - Genel Müdür Yardımcısı / İş Destek

Burcu Topal, 2000 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve 2004 yılında ise aynı üniversitede MBA yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Profesyonel hayata 2002 yılında başlayan Burcu Topal, 2002-2005 yılları arasında Sontex Ltd. Şti'de Üretim Planlama Uzmanı, 2005-2008 yılları arasında ise ODTÜ KKK'da İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev aldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine 2008 yılında İnsan Kaynakları Uzmanı olarak katılan Burcu Topal, 2013-2015 yılları arasında ise İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev aldı.

1 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Sayfayı kaydırın